Schoffel je ecologisch Kunt zijn zijn en een onze pleineeet Kunt ubschmen: 10 eenvoudige tips

ONZE PLANEET ZIT IN DE PROOLEN. Wij Hebben maar Bepperkte HOEVEELHEID HULPBRONNEN, EN WE Verbruiken ze in een alarmerend -tempo. Als we GEen Maatregelen Nemen om ecologischer te Zijner, Zullen We Binnenkort Geen Schone Lucht, vers Water en VruchtBaar Land Meer Hebben. In dit artikel BesPreken We 10 Eenvoudige tips sterven je zullen helpen onze schleet te bisschmen en een duurzamere levenstijl te leiden.

Er Zijn een Aantal Dingen Die We Kunnen Doen om Meer Ecologisch Verantwoord te Zijn en Het Milieu TE Helpen Beschrenmen. Als het op het op hete eTze van Owze Planeet Aankomt, Kunnen een paar Bescheiden AanPassingen in Onze Dagelijkse routine Routine een Aanzienlijke impact Hebben. Latten we nu alle 10 suggesties Stap voor stap Doornemen.

1. Gebruik Minder Water - Zet de Kraan Uit als je je Tanden Poetst, neem kortere douches en geef planten als water als nodig is

Wij zijn Allemaal dat water essentieel is voor het de Leven. Haar wist je dat de Gemiddeldde Persoon Ongebeer 80-100 gallons water per dag Gebruikt?

Denk aan boer eens aan alle manieren waarop je water gebruikt in een dag - van het het poetsen van je tanden en het nemen van een douche, tot het water geven aan je planten en het het doen van de was.

Stel je nus voor dat Iedereen op aarde zelfsveel water zou Gebruiken als de Gemiddelde Persoon. We Zouden de Zoetwatervoorraden van Owze Plleet Snel UiTputten. LAAROM is het zo belangrijk dat we ons ons berbust zijn van ons watergebruik en doens wat we kunnen om ons verbruik te verminderen. Alle Beetjes Hulpen.

Ecologisch Producten

2. Recycle en composteer Zo Veel Mogelijk - Recycle papier, plastic, Glas, metaal, en composteer Etensresten om een ​​stemzame bodem te creëren

Wij Kennen Allemaal Het Gevoel van Thuiskomen van Een Lange Dag Winkelen, Overvolle Tassen in de hand, en niet -wettend wat te doen ontmoette Al Die Verkking.

Ecologisch Producten

Het is Verleidelijk om alles Gewoon Weg Te Gooien, maar we zijn dat dat Slecht is voor het milieu. Wat kunnen we dan doen? HIER Zijn Twee Eenvoudige Manieren om een ​​versschil te Maken: Recycleren en Compalen. 

Missschien Denk Je: "LAAR HEB IK GEEN TIJD VOOR", van "dat is te moeilijk" Maar Geloof Me, Kleine Veranderingen Zoals Deze Kunnen een grote impact Hebben.

Deur papier, plastic, Glas en metalen producten te recyclen en Voedselresten en andere Organische Materials TE Compalen, Kun je je afval Aanzienlijk Verminderen.

Dit hulpt niet -alleen om vervuiling teen te gaan en hulpbronen te Behouden, maar het het kan je ook geld Bespens op vuilniszakken en vuilnis ophaalkosten. Je Zult Veraasd Zijn Hoe Gemakkelijk het is om een ​​versschil te maken.


3. Rijd Minder - Loop of Fiets Waar Mogelijk, Carpool ontmoette Vrienden, en neem OpenBaar Vervoer Wanneer BelschikBaar

Als het het Gaat om Geld BesParen en MilieuVriendelijker Zijn, Zijn er maar mee maar laar Weinig Dingen Effectierer Dan Minder Rijden.

Lopen van Fietsen Waar Mogelijk kan je Geld Besparen op Benzine en helpen uw ecologische veetafdruk te Verkleinen. En als als je Toch Moet Rijden, is Carpoolen ontmoet vrienden

Dus als je de Volgende Keer Weer in de Auto Stapt voor een Korte Trip, Kijk Dan Eerst van er een andere Manier is om er te Komen. JE Portemonnee en de planeet Zullen Je Dankbaar Zijn.

Biologisch Producten

4. Plant een boom - bomen helpen de lucht te zuiveren en zorgen voor Schaduw

Plant een boom om Koololdioxide te help -absorberen en zuurstof te produceren. Wist je dat het het de planten van een boem Kan helpen de luchtkwaliteit te Verbeteren? Dit is Niet -alle gooide voor het Lokale Milieu, maar het Het Helpt Ook de Uitstoot van Broeikasgassen te Verminderen.

Bovendien Zorgen Bomen voor de Broodnodige Schaduw in de Zomer. DUS WAAROM -fabriek Je Vandaag Niet -boem en Maak je een positieve impact op je GEENSCHAP? JE BUREN ZULLEN JE DANKBAAR Zijn.

5. Koop MilieuVriendelijke Producten en Biologische Producten - Zoek Naar Producten Die Gemaakt Zijn van Gerecycleerde Materials of HernieuWBare Bronnen

Ben je op Zoek Naan Manieren om je Leven MilieuVriendelijker te maken? ZO JA, Kijk dan Niet -verder Dan Je BoodschappenliJstje.

Deur MilieuVriendelijke en Biologische Producten Te Kopen, Kun je je helpen de HOEVEELHEID afval te Verminderen Die Elk Jaar Word Geproduceerd. Bovendien Zijn Veel MilieuVriendelijke Producten Net Zo BetAalBaar Als Hun Traditionele Tegenhangers.

DUS, WAAR WACHT JE NOG OP? BEGIN VANDAAG NOG ontmoette Winkelen voor MilieuVriendelijke Producten.

Washand ontmoette Natuurlijke zeep

6. Breng Anderen Op de Hoogte van Ecologisch Gedrag - Praat ontmoette Familie en Vrienden over hoe we Allemaal Ons Stenentje Kunnen Bijdragen om ons ONze Plleet Te Besschermen

Als je in je dagelijkks leven en huishuising milieuVriendelijker verwelken zijn, is een eenvoudige stap sterf die je kant nemen je familie en vriends te informeren over ecologisch Gedrag.

OP Die manier helpt je Niet -nonchalant het het Milieu, maar Bun Je ook Zowel Beginners en je naasten beïnvloeden om hetzelfde te doen. DUS als je de Volgende Keer ontmoette je Dierbaren Praat, Denk er Dan Eens over om een ​​paar tips te delen over miliubewust leven.

Geef voorlichting over klimaatvertanding en de dingen sterven je Kunt doen in je eigen huishuising om klimaatveragvering te helpen vocomen.

7. Verminder je Gebruik van plastic - neem Uw Eigen Boodschappentassen en watervliegers Mee

In Onze is wegwerphaatschappije het het makkelijk om tet tevertrouwen op Wegwerpartikelen Zoals plastic tassen en waterteloze. Haar Deze Artikelen Kunnen een negatieve impact Hebben op het de milieu en organisme.

Plastiek Flessen Zijn Schte voor het Het Millieu

Deur Minder Plastic Te Gebruiken, Kun je je helpen een versschil te maken. Neem je Eigen Boodschappentassen en WaterFlessen Mee Wanneer Dat Mogelijk is, en Medig je Vrienden en Familie Aan Hetzelfde Te Doen.

Ontmoette Slents Een Paar Kleine Veranderingen, Kunnen We Allemaal een Groot Verschil Maken voor de planeet.

20

De Termen Biologisch en ecologisch Worden Vaak Verwisseld, Hoewel Zij over het algemeen naar hetzelfde Verwijzen.

Een Ecologische Levensstijl Begint Met Het Eten van Biologisch Voedsel is Belangrijk voor ons Gezondheid. In de conventele Landbouw Worden bestrijdingsmiddelen Gebruikt Die op ons voedsel Terecht Kunnen Komen.

Deze bestrijdingsmiddelen zijn in verband Gebracht MET EEN AANTAL GEZONDEIDSPROPLANEN, WAARAVER KANKER. Deur Biologisch Voedsel TE Kiezen, Kunnen We Deze Schadelijke chemicalië Vermijden en onsgeze Gezondheid Beschmen.

DUS als je de Volgende Keer in de supermarkt gebogen, Kies Dan Zo vaak Mogelijk voor Boor Biologische teelt, Biologische Producten en let op de verchillende Keurmerken.

Veel Mensen Denken dat Ecologisch Eten verspilling van geld is, maar dat is niet -WAAR. Je Lichaam Zal Je er Dankbaar voor Zijn. BEGIN VANDAAG NOG MET EEN ECOLOGISCHE LEVENSSTIJL.

De manier Waarop en de strategieën Die Wij Gebruiken om voor een onze schleet te Zorgen, Komen in over -over -systeme aan het ehoud en het latten functioneren van ons van Oneze Eigen Gezondheid en een Naturlijke variatie en associatie van GoDken.

9. JE Eigen Ecologische Landbouw Project: Composteer Biologisch AfbreekBare Materials ZOALS FUIT EN GROENTEN

Denk EENS AAN DE LAATSTE KEER DAT JE EEN STUK FUIT VAN GROENTE IN DE VUILNISBAK GOOOIDE. Wist je dat in plaats van Weg te rotten op een vuilnisbelt, dat voedsel kane Worden OmgeZet in stemmenrijke compost?

Deur biologisch afbreekbare materialen zoals fruit en groenten te compsteren, kun je je helpen je impact op het milieu te merminderen en tegelijkiJd je tuin te bemesten.

10. Bepperk Je Vleesconsumptie - Veetelt is een van de Belangrijste Oorzaken van Klimaatverandringing

Als je op Zoek gebogen naar manieren om het Milieu te helpen, is het het verminderen van je vleesconsumptie

Volgens Een Studie van de vn is Het Houden van Dieren Een van de Belangrijste Oorzaken van de opwarming van de aarde, en zorgt de productieproces van Rundvlees voor Meer Uitstoot van broeikasgassen Dan Welk ener Vlees Dan Ook.

Overschakelen op een vegetarisch van veganistisch Dieet kan een grote impact Hebben op de Klimaatverancering - Duss probeer het Vandaag Nog.

Zet Duidelijke Grenzen, Gericht op Duurzaam Leven en GEen Ecologische Ramp. De betekening van Duurzaam Leven is de interactie en wisselwerk tussen populaties, organismen en omgebangen, Alsme hun niet-biologische omgving.

We Kunnen Allemaal Kleine Stappen Zetten om Ecologischer te Zijn in ons Dagelijkks Leven. Deur Deze Tien Tips op te Volgen, Ben je al een hiel eind op weg om je impact op het milieu en organismen te verkleinen en ons onze pleineet te helpte borschmen voor tookomstige populaties. Waar Wacht Je Nog Op? Begin Vandaag Nog een verchil te maken.
Example blog post
Example blog post
Example blog post