Chakra: de positieve Energie Binnenin JE

HEB je Moeite om Booseid los te laten van Socalisatie te Zijn? Het is Mogelijk dat je Hartchakra Uit Balans is. Zou Je Willen dat er Iemand in je leven was en votje je Je alle? Geef Je Kroon Chakra Wat Speciale Aandacht. Ben Je Dankbaar, Positief en Energiek? Wil je Alleen maar Goede Dingen en PositiviteIt in je Leven Aantrekken? Een Gezonde Balans Van Chakra-Energie is Essentieel voor een gelukkig Leven.

In het Algemeen VerseBiJst Chakra NAAR de EnergieCentra in het Menselijk Lichaam. Haar Wat Doet het het? Hoe kan chakra Verbeterd en verssterkt Worden? Dit Zijn Allemaal GEWELDIGE VRAGEN.

Om ze te beantwoorden, MOETEN We Bijet beginnen met beginsten: wat is chakra-energie precies en schoe kan het kan het voor voor de voor godels doelendden Gebruikt? Ontdek dit alles en Meer in Deze BlogPost over DE Basisprincipes van Chakra-Energie.

De Grondbeginelen

Chakra is een Sanskriet Woord, dat "wiel" van "Draaien" betlingent. Het is een OUD -concept in IndiaSe -religies en filosofieën dat te maken heeft ontmoette Energie.

Chakra-Energie Vormt Zich Overal om ons en in ons. ER is Chakra-Energie Binnen in JE. Het is er Altijd, Stilletjes op de Aartrond. De Chakra's Spelen Een Rol in het helpen van ons functioneren Gedurende de Dag.

Het chakrasysteem is een energysteem dat deur ons helde Lichaam Lust en alle subtiele Energieën in ONS LICHAAM CONTROLERT, Die in Verband Staan ontmoette ons emoties.

Chakra is Essentieel OmDat het HELPT Bij Bij de Verbindende Tussen onszelf en Anderen. Wanneer Ons Chakrasysteem in Balans is, Voelen We Ons Meer Verbonden en Bewust, Zowel Mentaal als Fysiek.

Wanneer Een Chakra Geblokkerd van Uit Balans is, Kunnen Symptomen Zoals Irritatie Optreden.

Een chakra dat GeblokKeerd is

Een Geblokkeerde Chakra Kan Namelijk Allerlei Slette Dingen Veroorzaken, Waaronder Fysieke Pijn, negatieve Gedachten, Emotionele Problemen, en Spirituele -problemen. Er Zijn Verschillende Redenwegen WAAROM Het Chakra Systeem Belemmerd Kan Zijn. BEGRIJPEN HOE JE ZE KUNT DEBLOKKEREN EN IN BALANS HOUDEN IS VAN CRUMIAAL BELANG.

HOEVEEL CHAKRA'S ZIJN ER?

Chakrasysteem

 

 

Er word gezegd dat er zeven Hoofdchakra's zijn. De Chakra's Beginnen aan de basis van de ruggengraat en lopen op tot de KrUin van het Hoofd, boer er kunnen Honderden Kleinere Zijn.

Elke Chakra Word Geassocieerd ontmoette Bepaalde Fysieke Gebieden in Het Lichaam, Evenals Mentale en Emotionele Testanden. Bovendien correspondent eland chakra met een specifiek kleur en trillingsfrequentie.

Er Kunnen Echter Ook Secundaire en Tertiaire Chakra's Aanwezig Zijn. Het Energieveld van Elke Persoon is UniKek, Dus je Kunter Meer van Minder Dan Zeven Chakra's Hebben. Het chakrasysteem Vertegenwoordigd Verschillende Delen van ons Leven, Zoals Carrière, familie van Creativiteit.

 

Wat stelt elanden chakra voor de voor? 

1. de wortelchakra - Muladhara

De wortelchakra is de basis van je chakra systeem en is gerelateerd aan overlevingSinstincten, veiligheid en aarding.

toverdecor chakra

De Kleur Wortelchakra is ROOD EN WORDT GEASSOCIED MET HET AARDE-ELEMENT.

Als de deze chakra in Balans is, vot Je Je Lichamelijk Gezond en Veilig. Je bent gebogen Geaard en Stabiel, en in Staat om op een gezonde manier ontmoette stress om te gaan.

Wat is de Zetel van de Wortelchakra?

De wortelchakra Bevindt zich aan de basis van je ruggengraat. Het is Verbonden Met Oneze Bekkenbodem en Werkt Samen Met de Heiligbeenchakra, Die de functies Van het voortplantingssysteeem Regelt.

Een Geblokkeerde wortelchakra

De Wortelchakra is GeblokKeerd als we ons niet veilig en Zeker Voelen. We Kunnen Ons Zorgen Maken over Geld, Onze Gezondheid van Zelfs over Oud Worden. Iemand ontmoette een Oneevenwichtue Wortelchakra Voelt Zich onVeilig in de Wereld en Heeft Een Gevoel van KwetsBaarheid dat hij Noothaal Helemaal Kan Neeren.

2 - Heiligbeen Chakra - Svadisthana

Dit chakra heeft te maken ontmoette Zelfvertrouwen, creativiteit, inspireren en plezier.

Als dit dit Energiecentrum in Balans is, kun je je je gesterkt voelen op alle Gebieden van het Leven: mentale helderheid Brengt Success op Het Werk, WAARDOOR JE Gemakkelijkjer Dlenen Delen Kunt Bereiken. Deur je fysieke Gezondheid en vitaliteit Kun je tien volle van je Leven Genieten; en Positieve relaties geven jee een gevoel van veiligefeid en erbij horen.

Muurdecoratie chakra mandala

De Heiligbeenchakra Word Geassocieerd ontmoette de Kleur Oranje, de Vibratie van Angst, en het element water.

Wat is de Zetel van de Heiligbeenchakra?

De Heiligbeenchakra Bevindt Zich netter de navel en regelt JE Emoties, Instincten en seksualitit.

Een Geblokkeere Heiligbeenchakra

Als deze Chakra Geblokkeerd is van Niet in Balans, Kunnen Symptomen als Gevoelens van Leegte van WAARDELOOSHEID, Verslavingen en Dwangneuroses, Ene Gebrek Aan Creativite Kunnen Zich Manifesteren.

3 - Navel Chakra - Manipura 

Deze chakra heeft te maken ontmoette Kracht.

Als dit dit EnergieCentrum in Orde is, kun je je je Zowel intellectueel als fysiek Krachttig voelen: Geestelijkhel helderheid bevordert succes op het het werk; Lichamelijk Welzijn stelt JE in Staat Ten Volle van het Leven TE Genieten; en goede relateert Geven Jee een Gevoel van Veiligheid en Geborgenheid.

Wanddecoratie Chakra Mandala

De Navel Chakra Word Geassocieerd ontmoette de Kleur Geel, de Vibratie van Woede, en het element VUUR.

Wat is de Zetel van de Navelchakra?

De Navel Chakra Bevindt Zich in de Maagstreek en is Verantwoordelijk voor je Zelfvertrouwen en Eigenwaarde.

Een Geblokkeere navelchakra

Wanneer Deze Chakra Geblokkerd is van Niet in Balans, Kunnen Symptomen Zoals Schuld- van SchAAMTEGEVOELENS, Perfectionisme en Chronisch Pieteren Zich manifesteer.

4 - Heart Chakra - Anahata

Deze chakra heeft te maken met relaties, verandering en groei.

Als dit dit Energiecentrum in Balans is, Kun je je jeverbonden voelen: Geestelijke helderheid mAakt het Makkelijker om Dingen Objectief te zien; Lichamelijke Gezondheid Geeft je de Kracht om voor jezelf op te Komen; en positieve relaties geven Je de vrijheid om te greekeien.

Chakra Mandala Homedecor

Het Het Hartchakra Word Geassocieerd ontmoette de Kleur Groen, de Vibratie van Liefde, en het element lucht

Wat is de Zetel van de Hartchakra?

Het Het Hartchakra Bevindt Zich in het Midden van Je Borstkas en Regelt Zowel de Liefde voor jezelf als het mededogeen Met Antenen

Een Geblokkeerde Hartchakra

Wanneer Deze Chakra Geblokkeerd is van Niet in Balans, Kunnen Symptomen ZOALS Zelfhaat, Gebrek Aan Vertrouwen in Anderen van Jezelf, Wrok Tegen AutoriteitsFiguren (Ouders, Leraren), En Gevoelens Van Isolement Kunn Zich Manifetraden.

5 - Keelchakra - Vishuddha

Deze chakra heeft te maken ontmoette ZelfExpressie.

Als dit dit Energiecentrum in Balans is, kun je je jeaarheidsgetrouw voelen: mentale helderheid maakt grieke gepprekken mogelijk; Fysieke Gezondheid Geeft Je de Moed om je Mening Te Geven; en positieve relaties Maken het het Gemakkelijker om Jezelf Te Zijn.

Chakra Mandala Wanddecoratie

De Keelchakra Word Geassocieerd ontmoette de Kleur Bauw, de Vibratie van Waarheid, en het element ether.

Wat is de Zetel van de Keelchakra?

De Keelchakra Bevindt Zich in het keelgebied en Regel de communicatie.

Een Geblokkeere keelchakra

Wanneer Deze Chakra Geblokkerd van Uit Balans is, Kunnen Symptomen als angst om voor uzelf op te Komen, Liegen, Roddelen, en indirect Zijn Zich -manifesters. 

6 - Voorhoofd Chakra - Ajna

Dit chakra heeft te maken ontmoette Verbeelding, WijSheid, Positiviteit, innerlijke roest en kennis.

Als dit dit EnergieCentrum in Harmonie is, kun je helder van geest zijn en positieve energie Aantrekken: Geestelijkhel helderheid mAakt spirituele ontwikkeling Mogelijk; Lichamelijke Gezondheid Geeft je edelsteen; Hoe Meer Positieve Verbindingen wij Hebben, schoffel Groter Onze Instincten Worden.

Chakra Mandala Wanddecoratie

De voorhoofd chakra word geassocieerd ontmoette de kleur violet, de vibratie van Verlichting, en het het element ether.

Wat is de Zetel van de Voorhoofdchakra?

De voorhoofd Chakra Bevindt Zich in het Midden van Je voorhoofd en Regel de Intuïtie.

Een Geblokkeerde voorhoofdchakra

Wanneer Deze Chakra Geblokkerd is van Niet in Balans, Kunnen Symptomen Zoals Waanbelenden, Negatieve Energie en Hallucinaties Zich Manifesters.

7 - Kroon Chakra - Sahasrara

Deze chakra heeft te maken ontmoette Tegang tot Universele Kennis, WijSheid.

Als dit dit Energiecentrum in Balans is, kun je jee Heldere geest Hebben: Geestelijke helderheid maakt spirituele ontwikkeling Mogelijk; Lichamelijke Gezondheid Geeft je edelsteen; Positieve Gedachten Verssterken Je Verbinding ontmoette God.

Chakra Mandala Homedecor

De Kroon Chakra Word Geassocieerd ontmoette de Kleur Wit, de Vibratie van Volledige Vrugde en liVde, en het het element alles.

Wat is de Zetel van de Kroonchakra?

De Kroonchakra Bevindt Zich Boven op je hooof en Regel de Verbinding Met God, Kosmische Energie.

Een Geblokkeere Kroonchakra

Wanneer Deze Chakra Geblokkerd is van Niet in Balans, Kunnen Symptomen Zoals frustrraat Zich manifesteer en negatieve energie.

De KrUinchakra heeft te maken ontmoette dat gevoel dat je Krijgt wanneer all -all in je leven Precies Voelelt Waar Het zou Mooeten Zijn.

Hoe kan chakra Verbeterd en verssterkt Worden?

Er Zijn Verschillende manieren om Chakra's TE Verbeteren en Te Verssterken.

Een van de beste manieren om positieve energie en positieve Dingen aan te trekken is deur Middel Van Yoga. Yoga is Één manier om je energyroom te Verbeteren. Met Regelmatige oefening zul je hiel Snel resultaten zien en positiever zijn zijn.

Meditatie naar de groove

Meditatie, Positieve Energie en Affirmaties, Gebed Kunnen Je Ook Helpen dit EnergieceCentrum te verssterken. Een Andere Veelgebruikte Techniek voor het het Verbeteren/Verssterken van de Chakra's is Reiki.

Een wender manier om je positieve energie bijj je thuis van in je Kantoor te Brengen en je chakra in Balans te houden wordt ontmoet Chakra's en mandala's, Zoals de handgeven Chakra 3d Mandala Van Selen Parman. De Godoog (van Ojo de Dios in het spaneans) is een spiritueel en stem object Gemaakt deur

Chakra Mandala Homedecor Wanddecor Muurdecor

ONZE MADEathand Mandala's Komen in Kleurrijke Ontwerpen. Ze Zijn Geweldig om je huis me te decoreren en ze stralen Positieve energie uit in de ruimte.

We hopen dat de deze richtliJnen Je Geholpen Hebben om Meer te leren over hoe je je chakra's vonkdurend op een positieve manier Kunterse veranderen. Zo Ja, Vergeet dan niet -niet om, geluk te delen ontmoette je Vrienden!

 


Example blog post
Example blog post
Example blog post